top of page
Carina rød.jpg
Johanne Skovbo.jpg
BIBI.jpg
6..jpg

4. - 18. november 2022

FARVE 

Johanne Skovbo Lasgaard, Hannah Amalie Nielsen, Bibi Katholm og Carina Jo Sivager. 

I november udstiller fire kvinder, der ikke er bange for at bruge farve, men alle fra hver deres kunstneriske univers og med udgangspunkt i hver deres medie fra foto, maleri, tekstil og gips.

Johanne Skovbo Lasgaard

Johanne Skovbo Lasgaards kunstneriske praksis arbejder med det sanselige udsprunget af noget konkret. Hun er interesseret i dét, der ligger lige imellem det genkendelige og uigenkendelige, det slørede, det diffuse og uhåndgribelige, men alligevel forbundne. For eksempel den tilstand, der er, når man lige er vågnet af en drøm. Hun søger mening mellem minder og fysiske genstande. Værkerne er sanselige, tredimensionelle og abstrakte, men med bund i noget konkret. Kroppen som beholder for det mentale. Naturen som aftryk. På denne udstilling er der kæmpe øjenlågs relieffer og gipsrelieffer med aftryk fra efterårsblade. 

bottom of page