top of page
Emil Krog portræt .jpeg

EMIL KROG 

I Jordens Luft 

soloudstilling

27. januar - 19. februar 2023

Da Emil Krog blev optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi allerede som 21 årig trillede han en halmkugle fra forældrenes gård på Lolland og hele vejen til Kunstakademiet i København. 

Naturen, jorden og barndommens land skulle med til byen, og i dag, 5 år senere, hvor Emil Krog afslutter sin uddannelse, er naturen og den særlige vilje og energi Emil Krog kom med stadig helt centralt i værkerne. 

 

Med titlen ‘I jordens luft’ tager Emil Krog fat i Thøger Larsens digt 'Pan' fra digtsamlingen 'Jord' fra 1904. Her artikuleres en slags kraft og guddom i naturen, hvor det religiøse findes i en kosmisk samhørighed med naturen. Emil Krog søger i sine værker den energi, der nærmer sig det religiøse, men i form af en slags samhørighed, der kan opstå i mødet mellem mennesker og natur.

Emil Krogs værker er stærkt forankret i maleriet, men måden han bruger mediet på rækker langt udover det klassiske maleri. Man mærker det kropslige, fysiske arbejde bag værkerne. Værkerne er malet på træ, der er beskåret, snittet og udskåret. Værkerne er fyldt med både små fortællinger, figurative elementer og bemalede ornamenteringer - altsammen med referencer til det religiøse og naturen.

 

Det er natur, krop og kunst der mødes. Energien er oprigtig. Emil Krog har noget på hjerte. 


 

PAN

Digt af Thøger Larsen, 1904

I Universets evige Blaa,

hvor Kloderne tavst om Kloderne gaa 

i Jordens Luft, hvor Torden og Storm,

Solskin og Slud som Stemninger skifter,

mens Skyerne skifter Farve og Form

og jages af store, urolige Drifter

i Kræfternes Løb ad Lovenes Vej,

manende Jordlivets myldrende Kuld

af Muld, over Muld, i Muld

      jeg aner en Gud, et evigt Jeg,

      der har Nerver i Klodernes Indre

      og i Slægternes Marv,

      og hvis Evner fra Solene tindre,

      og hvis Væsen er Væsnernes Tarv.

 

      Han vakte Fædrenes „hellige Ord”

      i Tanker, der spurgte Himmel og Jord;

      han vakte Tvivlen i Sønnernes Sind

      og aanded Fornyelsens Østenvind

      over hæmmede Evners Ranker

 

      og Higen mod denne al-rige Gud

      strømmer som en Sankt-Elmsild ud

      fra Tinderne af alle Folkeslags Tanker.

bottom of page